“L’économie varoise est robuste”: le préfet du Var revient sur l’année 2022 et évoque les défis de 2023

Sécheresse, crise énergétique, accueil de migrants, une triple épidémie qui met les urgences sous pression… L’année 2022 ne sera certainement pas de tout repos.

Sur tous les fronts, le préfet du Var fait face. Malgré les difficultés, il porte un regard plutôt optimiste sur la situation du département.

Avec la triple épidémie actuelle, comment faites-vous face à la situation d’urgence dans les hôpitaux ?

Nous sommes en effet face à une triple épidémie. La bronchiolite, dont l’intensité a frappé tout le monde, avec des pics beaucoup plus élevés que les années précédentes ; Du Covid-19 – la 9e vague – avec des chiffres impressionnants alors que le taux d’incidence approchait les 1 000 ; Enfin une grippe saisonnière qui a conduit (et c’est une de ses caractéristiques) à l’hospitalisation de personnes assez jeunes. Si les bronchiolites et les épidémies de Covid s’arrêtent, la grippe continue de s’étendre. Ajoutez à cela le fait que Noël et le Nouvel An tombent un dimanche cette année, ce qui a peut-être amené certains hospitaliers à prendre une semaine de repos, et le mouvement de grève qui touche la médecine générale, et nous nous retrouvons sous une pression très forte sur l’urgence. chambre. Mais, notamment grâce à l’activation du plan blanc, il faut tenir.

Même si le Covid repartait avec la réouverture des frontières chinoises ?

Hyères, le seul aéroport du Var n’est pas ouvert au trafic international en provenance de Chine. Je n’ai donc pas d’avis très précis à ce sujet. Les mesures adoptées au niveau européen et national seront mises en œuvre. Je rappelle simplement à ce sujet que le port du masque, le respect des gestes barrières et le recours aux vaccins, tout à fait adaptés aux variantes qui circulent actuellement, permettent d’éviter l’aggravation de la situation.

Les entreprises ont souffert pendant la crise sanitaire. La guerre en Ukraine n’a pas arrangé les choses. Comment les entreprises varoises résistent-elles ?

Lire Aussi :  TikTok licencie des employés ayant espionné des journalistes américains spécialisés sur l'entreprise

Jusqu’à présent, le Var s’en est plutôt bien sorti. Certes, ce sont des analyses macroéconomiques, mais si l’on regarde l’évolution du chiffre d’affaires ou de la TVA collectée durant les dix premiers mois de l’année, respectivement de 12% et 17% par rapport à la même période en 2021, on peut constater que la la situation dans le Var est robuste. L’excellente saison touristique y est pour beaucoup, ainsi que la viticulture ou encore le BTP, même si les permis de construire sont en baisse. Concernant la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a justement mis en place un mécanisme d’allégement du coût de l’énergie pour les entreprises.

Pas d’inquiétude donc, malgré des perspectives de croissance en demi-teinte pour 2023 ?

Non, même si on constate à la Direction Départementale des Finances Publiques une augmentation des cas pour bénéficier du “filet de sécurité” mis en place par le gouvernement. Quelques tremblements prennent forme. On suivra par exemple avec attention le dossier de Scopelect, société assez bien implantée dans le Var et dont le repreneur envisage de réduire la voilure.

L’année 2022 sera caractérisée par une extrême sécheresse. Cela pose la question du partage des ressources. Qu’est-ce qui t’inspire?

Nous avons en effet connu cette année un phénomène climatique extrême en termes de sécheresse et de température. A ce sujet, le Préfet de Région a décidé de mener une réflexion pour l’ensemble des six départements afin d’améliorer la gestion de ces épisodes intenses. Et j’ai moi-même rencontré régulièrement la commission départementale des ressources en eau entre juin et octobre. Quand je vois la situation délicate dans laquelle certaines communes de l’est du département se sont retrouvées contraintes de se faire livrer de l’eau potable par des citernes, on a vraiment envie d’essayer d’évaluer ensemble nos besoins en eau, d’en définir les priorités et de changer aussi nos pratiques , tant pour l’agriculture que pour l’industrie. Et ng[id dan b’aktar serjetà li l-ista;un 2022-2023 ma jippre]je suis désolé[uta[tl-aqwaawspi/iperesslidi;àqednarawdefi/itta’xitametamqabbelmal-medjata’g[axarsnin

Lire Aussi :  Avec Xi Jinping, la ″poutinisation″ du pouvoir en Chine | International | DW

Min jgħid nixfa, jgħid riskju ta’ nar. Anke jekk dan is-sajf ġie meħlus, il-Var hija mħejjija aħjar milli fl-2021 quddiem dawk li jissejħu mega nirien?

Is-sajf li għadda, żgur li ma sofrejniex nar tal-kobor ta’ Gonfaron fl-2021, iżda l-Var ma ħelsetx min-nirien fil-foresti peress li diversi eluf ta’ ettaru (+ ta’ 3,000) telgħu duħħan. Ir-rispons min-nar Gonfaron fakkarna kemm huwa utli li jinżammu traċċi ta ‘difiża tan-nirien fil-foresti (DFCI), iżda wkoll li jinforza l-obbligu legali li jitneħħa xkupilji. Sfortunatament, il-kampanji ta’ kontroll li nagħmlu kull sena juru li, f’terz tal-każijiet, dan l-obbligu legali ma jiġix rispettat u li, f’terz ieħor, huwa imperfett ħafna. Dawn is-suġġetti huma fil-qalba tal-missjoni interministerjali dwar is-sigurtà ċivili u riskji kbar li l-Kap tal-Istat fda f’idejn Hubert Falco.

It-tranżizzjoni hija kollha misjuba li tevoka tniġġis tal-arja, dibattitu vast fis-soċjetà. Fejn qegħdin bil-ħolqien ta’ żoni ta’ emissjonijiet baxxi (ZFE)?

L-ewwelnett, huwa importanti li jiġi speċifikat li, bl-eċċezzjoni tal-quċċati tat-tniġġis bl-ożonu, il-kwalità tal-arja tjiebet f’dawn l-aħħar snin. Fost is-sorsi ta’ tniġġis identifikati, dak marbut mat-traffiku fit-toroq huwa innegabbli bil-qċaċet ta’ tniġġis li jikkoinċidu mar-rotot tat-traffiku (b’mod partikolari l-awtostradi). F’dak li għandu x’jaqsam mal-attività marittima, u b’mod aktar partikolari l-ferries ta’ Corsica, l-affarijiet għandhom jitjiebu fis-sena jew tnejn li ġejjin bl-elettrifikazzjoni tal-mollijiet. Fir-rigward tal-ħruq tal-pjanti, madankollu, huwa aktar ikkumplikat. Iżda biex terġa ‘lura għall-istabbiliment ta’ ZFE fit-territorju ta ‘Toulon Provence Méditerranée, il-kumitat ta’ tmexxija reġa’ ltaqa’ l-ġimgħa li għaddiet u l-avviżi għandhom isiru sal-aħħar ta ‘Jannar.

B’mod aktar ġenerali, il-ħarsien ambjentali mhuwiex faċli li jiġi infurzat f’dipartiment turistiku bħall-Var. X’inhuma l-akbar reżistenzi li tiffaċċja?

L-attrazzjoni tal-Var hija l-aktar minħabba r-rikkezza ambjentali tagħha u l-bijodiversità tagħha. Għalhekk irid isir kollox biex dan l-ambjent eċċezzjonali jiġi protett mingħajr ma d-dipartiment jitqiegħed taħt kopertura. Il-filosofija li niddefendi hi li nsib il-bilanċ it-tajjeb bejn il-ħarsien ta’ dan il-ġid ambjentali u l-iżvilupp. Barra minn hekk, biex il-proġetti jkollhom iċ-ċans li jirnexxu, aħna niżguraw li l-promoturi tagħhom ikunu infurmati kemm jista’ jkun bir-restrizzjonijiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom. Minkejja dan, ftit proġetti kbar jaħarbu l-kontroversja u l-proċeduri legali. Dan kien il-każ meta ġew installati turbini tar-riħ fis-settur Artigues-Ollières, jew oqsma fotovoltajċi fin-nofs u ta ‘fuq Var.

Lire Aussi :  Le rôle de la carte de visite pour votre entreprise

Tibża’ minn azzjonijiet minn gruppi ambjentali radikali?

In-numru ta’ tilwim għal kwistjonijiet ambjentali huwa sinifikanti, iżda għalissa nibqgħu fil-proċess ġudizzjarju. Iżda fl-istess ħin, naraw ċertu numru ta’ petizzjonijiet, dimostrazzjonijiet u anke protesti jiffjorixxu.

Madankollu, il-vjolenza hija dejjem aktar prevalenti fis-soċjetà Franċiża. Vjolenza moħbija li mbuttat biex ma tawtorizzax iż-żamma tat-32 finali tal-Coupe de France bejn Hyères u l-OM fil-grawnd ta’ Mayol. Hemm gruppi (lemini, xellug, eċċ.) taħt sorveljanza speċjali fil-Var?

M’hemm l-ebda fenomenu ta’ baned fil-Var kif jistgħu jesperjenzaw xi dipartimenti urbanizzati. Iżda l-vjolenza teżisti u t-tneħħija tagħha hija l-prijorità tal-pulizija u l-ġendarmerija. Barra minn hekk, jekk inqabblu l-aħħar kwart tal-2022 ma’ dak tal-2021, naraw tnaqqis estremament sinifikanti. Is-serq bil-vjolenza u bl-armi għalhekk naqas bi 18%, serq bil-vjolenza iżda mingħajr armi bi 17%, hekk kif għall-vjolenza fuq persuni fit-trasport pubbliku, naqsu bi 15%. U biex jiġi miġġieled dan il-fenomenu b’mod aktar effettiv, għandha tinħoloq unità speċjalizzata fl-2023 fil-konurbazzjoni ta’ Toulon.

Kull suġġett ieħor: l-immigrazzjoni. X’lezzjonijiet titgħallem billi tilqa’ l-oċean viking li, wieħed irid jammetti, ma kienx suċċess kbir?

Qabel immur aktar, nixtieq infakkarkom li din l-operazzjoni twaqqfet bil-għaġla, f’inqas minn jumejn! That being said, l-akkoljenza fiżika tal-migranti minnoċean viking, jiġifieri l-kura tas-saħħa tagħhom u l-akkomodazzjoni tagħhom, marru pjuttost normalment. Aħna ma rċevejna l-iċken ilment dwar dan il-punt. Wara, id-diffikultajiet li ltqajna magħhom jistgħu jiġu spjegati mill-fluss kbir ta’ migranti: 234. U mid-diversità tal-oriġini tagħhom. Numru żgħir biss minnhom fehmu l-Franċiż, l-Ingliż jew l-Għarbi. Madankollu, ma kellniex interpreti fuq il-post għall-Eritreani jew il-Bangladexx. U biex tgħaxxaq, il-vapur wasal Toulon fi tmiem il-ġimgħa tal-11 ta’ Novembru. Ovvjament, nitgħallmu minn kull kriżi, imma kieku nerġgħu nkunu ffaċċjati bl-istess diversità lingwistika, jibqgħu l-istess diffikultajiet.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Articles Liés

Back to top button